Alakerran huoneet

Alakerran huoneiden pohjapiirros

Alakerran huoneet kalustuksineen ja esineistöineen muodostavat kokonaisuuden, joka pyrkii kuvaamaan vanhaa kartanointeriööriä.

Sisälle taloon tultaessa on vastassa tietenkin eteinen, josta lähdemme tutustumaan muihin alakerran huoneisiin. Suunnistamisessa auttanee oheinen pelkistetty pohjapiirros.

Pohjapiirros alakerran huoneista
Piirros: Irja Sahlberg