Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Nimi: Taivassalo-Seura r.y.
  Y-tunnus: 0475821-4
  Osoite: Keskustie 11.
  Postinumero: 23310
  Postitoimipaikka: TAIVASSALO
  Puhelinnumero:
  Sähköpostiosoite: info@taivassalo-seura.fi
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Nimi: Eira Rouvali
  Osoite: Saarnipolku 3
  Postinumero: 23310
  Postitoimipaikka: TAIVASSALO
  Puhelinnumero: 050 544 8030
  Sähköposti: sihteeri@taivassalo-seura.fi
 3. Rekisterin nimi
  Taivassalo-Seuran jäsenrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Jäsenyyden hoitaminen: jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Taivassalo-Seura r.y:n jäsenistä.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin kerätään henkilön nimi, syntymävuosi, posti- ja sähköpostiosoite ja puhelinnumero, liittymis- ja eroamisaika.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään silloin, kun henkilö hakee jäsenyyttä. Jäsenet myös ilmoittavat mahdollisista yhteystietojen muutoksista rekisterinpitäjälle.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Taivassalo-Seura ei jaa tietoja ulkopuolelle.
 8. Tetojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Ei tapahdu
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  A. Manuaalinen aineisto
  Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa toimistohuoneistossa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Manuaalista aineistoa käsittelee nimetty henkilö.
  B. IT:llä käsiteltävät tiedot
  Jäsenrekisterin sisältö on sähköisessä jäsenrekisteriohjelmassa, joka on salasanalla suojattu. Tietokoneet ovat lukitussa tiloissa. Aineiston käyttö on rajattua: tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
 10. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itsestään rekisteriin kerätyt tiedot. Pyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai sähköpostitse info (at) taivassalo-seura.fi.
 11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisten tiedon korjausta. Pyyntö lähetetään Taivassalo-Seuran toimistoon sähköpostitse osoitteeseen info (at) taivassalo-seura.fi tai kirjeitse rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käsittelyn markkinointitarkoituksiin. Tätä rekisterinpitäjä ei myöskään harjoita. Yhteys tarvittaessa Taivassalo-Seuran toimistoon sähköpostitse osoitteeseen info (at) taivassalo-seura.fi tai kirjeitse rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.