Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

  Nimi: Taivassalo-Seura ry
  Y-tunnus: 0475821-4
  Osoite: Lukkarinpolku 2
  Postinumero: 23310
  Postitoimipaikka: TAIVASSALO
  Sähköpostiosoite: info@taivassalo-seura.fi

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Nimi: Vilja Lahdenperä
  Osoite: Sarsalantie 90
  Postinumero: 23310
  Postitoimipaikka: TAIVASSALO
  Puhelinnumero: 0445323381
  Sähköposti: rekisteri@taivassalo-seura.fi
 3. Rekisterin nimi
  Taivassalo-Seuran jäsenrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet
  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, sopimukset ja oikeutettu etu huolehtia viestinnästä jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella sekä rekisteröidyn suostumus.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin kerätään henkilön nimi, syntymäaika tai -vuosi, posti- ja sähköpostiosoite ja puhelinnumero, liittymis- ja eroamisaika.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään silloin, kun henkilö hakee jäsenyyttä. Jäsenet myös ilmoittavat mahdollisista yhteystietojen muutoksista rekisterinpitäjälle.
 7. Tietojen luovutukset ja siirrot
  Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Rekisterinpitäjä on ulkoistanut IT-hallinnan ja keskitetyn rekisterin ylläpidon ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimelle henkilötietoja tallennetaan.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  A. Manuaalinen aineisto
  Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa toimistohuoneistossa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Manuaalista aineistoa käsittelee nimetty henkilö.
  B. IT:llä käsiteltävät tiedot
  Jäsenrekisterin sisältö on sähköisessä jäsenrekisteriohjelmassa, joka on salasanalla suojattu. Tietokoneet ovat lukitussa tiloissa. Aineiston käyttö on rajattua: tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
 9. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itsestään rekisteriin kerätyt tiedot. Pyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle sähköpostitse rekisteri@taivassalo-seura.fi.
 10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisten tiedon korjausta. Pyyntö lähetetään Taivassalo-Seuraan sähköpostitse osoitteeseen rekisteri@taivassalo-seura.fi tai kirjeitse rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käsittelyn markkinointitarkoituksiin. Tätä rekisterinpitäjä ei myöskään harjoita. Yhteys tarvittaessa Taivassalo-Seuran rekisteriasioista vastaavalle henkilölle sähköpostitse osoitteeseen rekisteri@taivassalo-seura.fi.