Sualaspuar edustaa taivassalolaisille historiallisesti tyypillistä rakennusta

Taivassalon Marjuksen rannassa oleva vanha suolamakasiini. Rakennus on Taivassalo-Seura r.y:n omistuksessa.

Marjuksen rannassa sijaitseva ja Taivassalo-Seuran omistuksessa oleva suolaspuar eli suolamakasiini on rakennettu vuonna 1848. Vuosiluku on kaiverrettu makasiinin alla olevaan kivijalkaan. Rakennuspaikka on mahdollisesti ollut merkityksellinen, sillä ympäröivään kallioon on kaiverrettu useita vuosilukuja 1800-luvun alusta saakka. Rakennus edustaa harvinaisuutta, koska suurin osa muiden kalasatamien vastaavat rakennukset ovat hävinneet tai korjattu siten, ettei niiden alkuperäistä rakennuskantaa ole enää jäljellä.

Makasiinin yhteydessä on ollut iso laiturirakennelma, jota ovat hyödyntäneet mm. matkustaja- ja tavaraliikenne 1900-luvun alkupuoliskolla. Suolaspuarin nimitys tulee rakennuksen käyttötarkoituksesta. Se on alun perin ollut kylän yhteisessä käytössä kalan suolausta varten. Rakennuksessa on edelleen iso monen sadan litran suuruinen suolaustynnyri, jossa tehtiin kalojen alkusuolaus. Näistä isoista puutynnyreistä suolaantuneet kalat siirrettiin pienempiin astioihin, esim. nelikoihin.

Makasiinia ei ole aiemmin juurikaan korjattu. Rakennukseen johtava tasanne on kokonaan hävinnyt ja rakennuksen alimmat kantavat hirret ovat osittain lahonneet. Auringonpuoleiset julkisivut ovat myös päässeet hapertumaan. Nyt makasiinin eteläpuolen alin hirsi on tarkoitus uusia ja ovi kunnostetaan. Etelä- ja itäseinustoille asennetaan pystylaudoitus suojaamaan hirsiä. Lisäksi rakennukseen tehdään alkuperäistä jäljittelevä porras ja silta kalliolle, jotta makasiiniin on turvallista kulkea. Mallia katsotaan vanhoista valokuvista.

Taivassalo-Seura on saanut Museovirastolta 2800 euron avustuksen suolamakasiinin korjaushankkeeseen. Korjauksen kokonaiskustannusarvio on 6740 euroa. Perinnerakentamisen ammattilainen aloittaa korjaustyöt suunnitelmien mukaan elokuussa 2020 Museoviraston katselmuksen jälkeen.

Julkaistu 14.6.2020