Työhuone

Kartanon isännän työhuone

Huone on sisustettu 1800-luvun lopun asuun. Kirjakaapin, kirjoituspöydän ja tuolin Arthur Wittfooth teetti yliarkkitehti Yrjö Sadeniuksen (myöh. Sadeniemi) laatimien piirustusten mukaan v. 1894. Muut tuolit ovat myös 1800-luvun lopun tyyliä. Pöydällä on avattuna taksvärkkikirja, johon merkittiin aikanaan torppareiden, mäkitupalaisten ja muiden taksvärkkiläisten kartanolle tekemä työ.

Seinällä on isokokoinen valokuvataulu Helsingin yliopiston vuoden 1894 maisteripromootion promovendeista. Se on jäljennös Arthur Wittfoothin promootion gratistina saamasta alkuperäiskappaleesta. Seinällä riippuu myös kuva Turkin sodasta v. 1878 palanneista Suomen kaartin pataljoonan upseeristosta ja vääpeleistä. Kuva on otettu keisari Aleksanteri II:n toivomuksesta. Myös kartanon hevosista on kuvia.

Kassakaappi on ollut Taivassalon kunnan ja kassa-arkku Säästöpankin käytössä. Tapetin friisikuviointi maalattiin entistämistyön yhteydessä. Se edustaa kartanon 1800-luvun puolivälin tyyliä ja on uudempaa kuin seuraavan huoneen tapettien kuviointi.