VUOSIKOKOUS 2022

Kokouskutsu

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään kotiseutuarkistolla, Keskustie 11, 25.04.2022 klo 18:00.

Kaikki jäsenet tervetuloa

Esityslista

 • Kokouksen avaus
 • Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kaksi pk tarkastaa, sekä kaksi ääntenlaskijaa
 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudenmyöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi ja muut hallituksen jäsenet
 • valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 • Muut mahdolliset asiat, jotka pitää olla hallituksen käsiteltävänä hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.
 • Kokouksen päättäminen