Kotiseutupäivä Taivassalon museolla

Perinteisiä Kotiseutupäiviä vietetään museolla 7.8. ja silloin kuullaan mm. mielenkiintoisia suolaamotarinoita. Museo ja kahvio on avoinna 12 – 16.

Taivassalon Marjuksen rannassa oleva vanha kalansuolaamo. Rakennus on Taivassalo-Seura r.y:n omistuksessa.

VUOSIKOKOUS 2022

Kokouskutsu

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään kotiseutuarkistolla, Keskustie 11, 25.04.2022 klo 18:00.

Kaikki jäsenet tervetuloa

Esityslista

 • Kokouksen avaus
 • Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kaksi pk tarkastaa, sekä kaksi ääntenlaskijaa
 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudenmyöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi ja muut hallituksen jäsenet
 • valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 • Muut mahdolliset asiat, jotka pitää olla hallituksen käsiteltävänä hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.
 • Kokouksen päättäminen

Puheenjohtajalla on puheenvuoro

Hyvää kevättä kaikille kotiseudun perinteitä vaaliville!


Itse olen aboriginaali taivassalolainen, vaikkakin kierrellyt elämäni aikana lounaisrannikkoa pitkin poikin Turun ja Rauman välillä. Aina kuitenkin, meren parttal. Puheessani olenkin näin saanut säilyttää lounaismurteen. Kieltäni en ole muuttanut, vaikka 90-luvun alussa käytyäni Jyväskylässä auskultoimassa silloinen ohjaajani sanoi, että ”jos olisit tullut opiskelemaan viisi vuotta aikaisemmin, olisimme laittaneet sinut kielikuriin”. Koin murteeni kuitenkin olevan rikkauteni silloin ja nyt, jos koskaan. Murre on osa perintöämme, jonka olemme vanhemmiltamme saaneet ja yhtä arvokas kuin muukin perintökalleus. Vaikka tänä päivänä tuntuukin, että perintövaasi säilyy paremmin kuin kielemme.


Taivassalo-Seuran yhtenä tarkoituksena on kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen. Yhtenä tärkeänä osana sitä on meidän kielemme. Suurin osa informaatiosta saadaan yleiskielellä ja nykyisin myös kokonaan vieraalla kielellä eli englannilla. Millaiseksi kielemme muuttuu 50 vuoden kulutta?? Vaalikaa kieltämme. ”Opettakka kakaran puhelema meijä kiält”.
Toivotan kaikille vapauttavaa kesää koronakurimuksesta, nähdään museolla!

Inga Grönlund, puheenjohtaja
kalastajan tytär

Inga Grönlund, puheenjohtaja

Yllättävä lahjoitus ja museon avajaiset

Muistelmia seuran ja museon alkuvaiheista, osa 2/2

Taivassaloseura oli saanut hankittua museorakennuksen ja esineiden keruu oli käynnissä, mutta muuten seuran toiminta oli vähäistä. Työmaata olisi ollut, sillä rakennus oli huonokuntoinen ja olisi vaatinut laajalti pikaista korjaamista. Varoja ei ollut edes lainan korkojen maksuun; toiminta näytti hiipuvan jo heti alkuunsa. Lue lisää…

Monien vaiheiden kautta Taivassalo-Seuran perustamiseen

Muistelmia seuran ja museon alkuvaiheista, osa 1/2

Rauni Nummelin mainitsee Taivassalo-Seuran 30-vuotishistoriikissaan vuonna 1990, että ajatus kotiseutumuseon perustamisesta syntyi jo vuonna 1957. Ajatuksen ”virallisti” valtuuston päätös perustaa museotoimikunta, jonka puheenjohtajaksi nimettiin Santeri Kleemola ja sihteeriksi Onni Laukkanen. Museon paikaksi suunniteltiin vanhaa pappilaa, kirkon lainamakasiinia tai Ketolaa. Lue lisää…

Vellikello soi yli sadan vuoden tauon jälkeen

Taivassalo-Seuran johtokunnan jäsen Tarmo Päivärinta esittelee hymyssä suin uusinta kunnostustyötään, nimittäin Viiasten kartanon vanhaa vellikelloa. Kello on ollut säilytyksessä kartanomuseon vintillä ja tiettävästi se on ollut käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä viimeksi 1800 – 1900-lukujen taitteessa. Lue lisää…